41. Pediatri Günleri

41. Pediatri Günleri


Değerli meslektaşlarımız,

41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri’nin 7-10 Nisan 2019 tarihleri arasında Maslak Hilton Otel’de gerçekleştirileceğini sizlere duyurmak ve davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongremizde bu yıl da Pediatrinin bütün bilim dallarına ait güncel konuların tartışılmasını amaçlıyoruz. Konuları büyük ölçüde bir önceki kongrede yaptığımız anket sonuçlarına uygun olacak şekilde düzenledik. Bilgiye ulaşmanın çok kolay, ancak akılda tutmanın kolay olmadığı günümüzde, bunun en iyi yönteminin, öğrenenin oturuma aktif katılımı olduğu gerçeğinden hareketle oturumlarımızda katılımcıların görsel, işitsel ve duygusal olarak çok yönlü etkileşimini sağlamayı hedefledik. Bunu da konferans, panel gibi oturumlardan daha çok vaka konseyleri ile gerçekleştireceğiz. İlk gün yapılacak kurslarda ise katılımcılarımıza Pediatrinin en önemli konularında bilgi yanında beceri kazandıracak bir program hazırladık. Sözlü bildirilere ve poster sunumlarına da yer verilecek olan kongremizin son gününde 20. Pediatri Hemşireliği Günleri yer alacaktır. 

40 yılı geride bırakarak gelenekselleşmiş kongremizin sizin de destekleriyle ülkemiz çocuklarının sağlığına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Saygılarımızla. 

Kongre Düzenleme Kurulu adına 

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu 
Kongre Başkanı

Web Sayfası İçin Tıklayın