Çalıştay Raporu

PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Soru 1‐ Pediatri Hemşireliğinde Lisansüstü (Yüksek Lisans /tezli, tezsiz, ikinci öğretim, Doktora) eğitim programları, hedefleri nasıl olmalıdır?
YÜKSEK LİSANS

Yüksek Lisans‐Tezli:

 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yüksek lisans yapabilme koşulları arasında en az 2 yıl süreyle pediatri kliniğinde çalışmış olmak şartı yer almalıdır.
 • Yüksek lisans programının kontenjanları sınırlı sayıda olmaktadır. Programa başvuranlardan pediatri klinik deneyimi olan öğrencilere öncelik verilmesi uygundur.
 • Müfredat programları ülkemiz ve çocuklarının sorunlarına yönelik düzenlenmelidir.
 • Seçmeli dersler arttırılmalı, tüm sağlık bilimleri enstitülerindeki anabilim dalı seçmeli derslerine standart getirilmelidir.
 • Yüksek lisans programının derslerinin niteliği dikkate alınmalı (fizyopatoloji ve farmakoloji), hemşirenin/akademisyenin niteliğini arttırmaya yönelik programlar düzenlemelidir.
 • Pediatrinin alt bilim alanlarının çok sayıda olması göz önünde bulundurularak öğrencinin tercih ettiği bilim alanına (yeni doğan, onkoloji, nöroloji, yoğun bakım gibi) özgü eğitim almasına olanak sağlanmalıdır.
 • Tezli yüksek lisans programlarından mezun olan hemşirelerin, mevzuatta olmasına karşın uzman kadrosu ile çalışmasının önündeki engeller kaldırılmalı, bunun sağlanması için genel çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yüksek lisansı yerine yeni doğan hemşireliği gibi spesifik alanlardan mezun olmalarının önü açılmalıdır.
 • Öğretim üye sayısı yeterli olmayan üniversitelerin iş birliği ile lisans üstü ortak programlarının açılması desteklenmelidir.
 • Lisans üstü eğitimde akademisyen/eğiticinin, uygulama alanlarında öğrenci ile birlikte bire bir çalışması önerilmiştir.
 • Lisans üstü eğitimde akademisyen/eğiticinin, öğrencinin yönettiği vakada yol gösterici olması önerilmiştir.

Yüksek Lisans‐Tezsiz:

 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında tezsiz yüksek lisans yapabilme koşulları arasında en az 2 yıl süreyle pediatri kliniğinde çalışmış olmak şartı yer almalıdır.
 • Müfredat programları ülkemiz ve çocuklarının sorunlarına yönelik düzenlenmelidir.
 • Seçmeli dersler arttırılmalı, tüm sağlık bilimleri enstitülerindeki anabilim dalı seçmeli derslerine standart getirilmelidir.
 • Akademik yaşama devam etmek istemeyen klinisyen hemşireler tezsiz yüksek lisans yapmalı, ders programları bu yönde planlanmalıdır.
 • Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisansa geçiş yapılabilir mi?
 • Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim çıktıları değerlendirilmelidir.
 • Akademik yaşamına devam etmek isteyen tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ders programlarında Araştırma ve İstatistik derslerinin ağırlıkları arttırılmalıdır.
 • Tezsiz yüksek lisans programının son döneminde öğrencinin yapmak zorunda olduğu proje dersinin amaç ve hedefleri açık ve net olarak belirlenmelidir.
 • Klinisyen hemşireler için çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin alt bilim alanlarına özgü programlar (onkoloji, yeni doğan, nöroloji, yoğun bakım gibi) açılmalıdır.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun hemşirelerin klinikte uzman kadrosu ile çalışabilmesi için gerekli girişimler yapılmalıdır.
 • Lisans üstü eğitimde akademiysen/eğiticinin, uygulama alanlarında öğrenci ile birlikte bire bir çalışması önerilmiştir.
 • Lisans üstü eğitimde akademisyen/eğiticinin, öğrencinin yönettiği vakada yol gösterici olması önerilmiştir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına devam eden klinisyen hemşirelerin bilimsel gelişmelerini sağlamaları için maddi olarak desteklenmesi önerilmiştir.

DOKTORA:

 • Doktora programında kontenjanlar sınırlı sayıdadır. Doktora programlarına başvuruda klinik deneyimi olan öğrencilere öncelik verilmesi önemlidir.
 • Doktora programına kayıtta kriterler belirlenmelidir. Klinisyen‐akademisyen olarak çalışma hedefi bulunan öğrencilerin seçmeli dersleri çeşitlendirilmelidir.
 • Pediatri hemşireliği alanında doktora tamamlayarak diploma alan hemşirelerin uzmanlaştıkları alanda çalışabilmeleri için gerekli alt yapının sağlanması gerekmektedir.
 • Öğretim üye sayısı yeterli olmayan üniversitelerin iş birliği ile ortak doktora programlarının açılması desteklenmelidir.
 • Akademisyen olma şartları arasında klinik deneyim sahibi olma şartı yer almalıdır.
 • Doktora eğitimi süresince öğrencinin sertifikasyon programlarına katılma şartları

düzenlenmeli; kurs, sertifika programları ve kongreye katılım gibi.

Soru 2‐ Yüksek Lisans ve Doktora programlarının mezunlarından neler bekliyoruz? Mezun profili ve pediatri hemşireliğine katkıları neler olmalıdır?

 • Pediatri hemşireliği alanında yüksek lisans tamamlayarak diploma alan hemşirelerin, uzmanlaştıkları alanda çalışabilmeleri için gerekli alt yapının sağlanması gerekmektedir.
 • Alanının uzmanı olan hemşirenin çalıştığı bölümü isteği dışında değiştirilmemelidir.
 • Klinisyen/akademisyen hemşirenin bilgi ve beceri gücü yüksek olmalıdır. Bunu, akademisyen hemşirelerin klinikte çalışmasını sağlayarak yapabiliriz. Yasalarla desteklenmesi sağlanmalıdır.
 • Lisans üstü programlardan mezun olan hemşirelerin hastanede yürütülen projelerde yer alabilmesi konusundaki sorunlar çözüme ulaştırılmalıdır.

Soru 3‐ Pediatri hemşirelerinin lisansüstü eğitim yapma amaçları nedir? Lisansüstü programlarda eğitim alan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin beklentileri?

……………………………………………………………

Soru 4‐ Genel Hemşirelik Yüksek Lisans ve Doktora programları Pediatri Hemşireliği Lisansüstü programları ile eşdeğer midir?

 • YÖK tarafından alınan son karara göre, genel hemşirelik yüksek lisans programlarından mezun olan hemşirelerin spesifik alanlardan uzmanlaştığına ilişkin diploma aranacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine özgü programların düzenlenerek diplomaların buna uygun verilmesi gerekmektedir.
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programları ve dersleri farklı anabilim dalı uzmanı akademisyenleri tarafından yürütülmemelidir.