Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu

Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu

Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu

SEMPOZYUM PROGRAMI
08.00-09.00 Kayıt
09.00-09.30 Açılış
09.30-10.30 Konferans: Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve İlaç Kullanımı
Verileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
Konuşmacı: Ecz. Mesil AKSOY (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı)
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 Panel: Akılcı İlaç Kullanımında Sağlık Ekibinin Sorumlulukları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Naime ALTAY
Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin Sorumlulukları
Konuşmacı: Uzm. Dr. Fatma İŞLİ (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi, Akılcı İlaç Kullanımı İzleme ve Değerlendirme Birimi
Sorumlusu)
Akılcı İlaç Kullanımında Eczacının Sorumlulukları
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Aygin EKİNCİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi)
Akılcı İlaç Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr.Figen Işık ESENAY (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi)
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Konferans: Çocuklarda İlaç Uygulama Hataları ve Hasta Güvenliği
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek YILDIZ
Konuşmacı: Doç. Dr. Meral BAYAT (Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
14.30-15.30 Konferans: Enteral ve Parenteral Yolla İlaç Uygulamalarında İlaç Etkileşimleri
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Figen Işık ESENAY
Konuşmacı: Doç. Dr. Kutay DEMİRKAN (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 Konferans: Çocuklarda Hastanede ve Evde Antibiyotik Kullanımında Hatalar
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI
Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ (Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı
Çocuk Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

17.00-17.30 Değerlendirme ve Kapanış.