Üyelik Koşulları

Derneğe Üye Olma Koşulları:

a)  Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

b)  18 yaşını bitirmiş olmak.

c)  Çocuk ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan hemşireler, sağlık memuru vb sağlık elamanları ile bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen tüm bireyler derneğe üye olabilir.

d)  Üye dernek tüzüğünde belirtilen belli aidatı ödemekle yükümlüdür.

e)  Üyenin dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel herhangi bir durumu olmaması gerekir.

f)   Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

g)  Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üye Olma İşlemi:

Üye olmak isteyenler bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvururlar. Dilekçe yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen üye tutulacak deftere kaydedilir. Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur.

Derneğin şubeleri açıldığında şubesi açılan illerdeki yeni üyelik müracaatları o ildeki şubeye yapılır.

Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulu tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazı ile Genel Merkez e bildirilir.

Şubeler bulunduğu il sınırları dışından yapılan üyelik başvurularını kabul edemez. Şubelerin bulundukları illerin dışındaki illerden üyelik başvuruları genel merkeze yapılır.