2012-2015 10. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Prof.Dr.Suzan Yıldız (Başkan)

Yard.Doç.Dr.Duygu Gözen (Genel Sekreter)

Yard.Doç.Dr.Serap Balcı (Sayman)

Dr.Seda Çağlar (Veznedar)

Yard.Doç.Dr.Zerrin Çiğdem (Üye)

MSc.Duygu Sönmez Düzkaya (Üye)

Araş.Gör. Tuba Koç (Üye)

Yard.Doç.Dr. Gülçin Bozkurt ( Dent.Kurl)

Öğr.Gör.MSc. Leyla Erdim (Dent.Kurl)

Hemşire MSc. Nilüfer Esentürk (Dent.Kurl)