TARİHÇE

Çocuk Hemşireleri Derneği, Çocuk hemşireliğinin ülkemizde gelişmesi, dünya standartlarına ulaşması, çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunulması vb. konularda derneğin öncülük edebileceğine inanan bir grup meslektaşımız tarafından Pediyatri Hemşireliği Derneği adı ile 27.01.1997 tarihinde İstanbul da, İstanbul Üniversitesi FlorenceNightingale Hemşirelik Yüksekokulu nda kurulmuştur.

01.05.1998 tarihinden itibaren derneğin adı Türkçeleştirilerek Çocuk Hemşireliği Derneği olarak değiştirilmiştir.

Kurucu Üyeleri ve Geçici Görevleri

Prof.Dr. Aysel Kavaklı (Başkan)

Doç.Dr. Gülay Görak (Sekreter)

Yrd.Doç.Dr. Suzan Yıldız (Sayman)

Doç.Dr. Sevim Savaşer (Veznedar)

Prof.Dr. Nurgün Platin (üye)

Prof.Dr. Zeynep Conk (üye)

Doç.Dr. Günsel Başer (üye)

Yrd.Doç.Dr. Hatice Pek (üye)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)

 

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

(12.12.1997 - 18.12.1998)

Prof.Dr. Aysel Kavaklı (Başkan)

Doç.Dr. Hatice Pek (Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr. Gülay Görak (Genel Sekreter)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (Sekreter)

Arş.Gör. Sakine Gülçiçek (Sayman)

Doç.Dr. Sevim Savaşer (Veznedar)

Prof.Dr. Nurgün Platin (üye)

 

2.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

(18.12.1998 - 25.12.1999)

Doç.Dr. Sevim Savaşer (Başkan)

Doç.Dr. Hatice Pek (Başkan Yardımcısı)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (Sekreter)

Arş.Gör.M.Sc. Duygu Varol (Sayman)

Arş.Gör.M.Sc. Sakine Gülçiçek (Veznedar)

Prof.Dr. Gülay Görak (üye)

Arş.Gör.M.Sc. Gülçin Bozkurt (üye)

3.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

(25.12.1999 - 22.12.2000)

Doç.Dr. Sevim Savaşer (Başkan)

Doç.Dr. Hatice Pek (Genel Sekreter)

Arş.Gör.M.Sc. Serap Balcı (Sekreter)

Arş.Gör.M.Sc. Selmin Köse (Sayman)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)

Arş.Gör.M.Sc. Tülin Akdovan (üye)

Hemş. Nediha Öztürk (üye)

4.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

(22.12.2000 - 28.12.2001)

Doç.Dr. Hatice Pek (Başkan)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (Sekreter)

Arş.Gör.M.Sc. Sevil İnal Güngördü (Veznedar)

Prof.Dr. Gülay Görak (üye)

Doç.Dr. Sevim Savaşer (üye)

Arş.Gör.M.Sc. Saniye Çimen (üye)

Arş.Gör.M.Sc. Gülçin Bozkurt (üye)

5.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

( 28.12.2001 - 25.04.2003)

Doç.Dr. Hatice Pek (Başkan)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (Sekreter)

Arş.Gör.M.Sc. Saniye Çimen (Sayman)

Arş.Gör.M.Sc. Sevil İnal (Veznedar)

Prof.Dr. Gülay Görak (üye)

Doç.Dr. Sevim Savaşer (üye)

Doç.Dr. Suzan Yıldız (üye)

6.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

( 25.04.2003 - 30.04.2005)

Prof.Dr. Hatice Pek (Başkan)

Arş.Gör.M.Sc. Tülin Dedik (Sekreter)

Öğr.Gör.Dr. Sevil İnal (Sayman)

Öğr.Gör.Dr. Gülçin Bozkurt (Veznedar)

Doç.Dr. Suzan Yıldız (üye)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)

Yrd.Doç.Dr. Zerrin Çiğdem (üye)

7.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

( 30.04.2005 - 30.04.2007)

Prof.Dr. Hatice Pek (Başkan)

Doç.Dr. Suzan Yıldız (Sekreter)

Öğr.Gör.Dr. Sevil İnal (Sayman)

Arş.Gör.Dr. Duygu Varol (Veznedar)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)

Yrd.Doç.Dr. Zerrin Çiğdem (üye)

Arş.Gör.M.Sc. Tülin Dedik (üye)

Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi 27.8.2007 tarihinde, Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu başkanlığında, Sancak Mahallesi, 219. Sok. Başak  apt. 8/13. Çankaya/ANKARA adresinde kurulmuştur.

8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

(30.04.2007- 24.04.2009)

Prof. Dr. Suzan Yıldız (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen (Sekreter)

Yrd. Doç. Dr. Nefise Bağcaçik (Sayman)

Araş. Gör. NejlaCanbulat (Veznedar)

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çiğdem (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Sevil İnal (Üye)

Hemşire MSc. Diler Aydın ( Üye)

9. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

( 24.04.2009 - 30.4.2012 )

Prof.Dr.Suzan Yıldız (Başkan)

Yard.Doç.Dr. Duygu Gözen (Genel Sekreter)

Yard.Doç.Dr. Serap Balcı (Sayman)

Araş.Gör.MSc.NejlaCanbulat (Veznedar)

Yard.Doç.Dr.Zerrin Çiğdem (Üye)

Yard.Doç.Dr.Sevil İnal (Üye)

Hemşire Mergül Öztekin (Üye)

10 . Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Suzan Yıldız (Başkan)

Yard.Doç.Dr.Duygu Gözen (Genel Sekreter)

Yard.Doç.Dr.Serap Balcı (Sayman)

Dr.Seda Çağlar (Veznedar)

Yard.Doç.Dr.Zerrin Çiğdem (Üye)

MSc.Duygu Sönmez Düzkaya (Üye)

11 . Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Suzan Yıldız (Başkan)

Muzaffer Candan Öztürk (Genel Sekreter)

Sevil İnal (Sekreter)

Serap Balcı (Muhasip)

Birsen Mutlu (Veznedar)

Zerrin Çiğdem (Üye )

Duygu Sönmez Düzkaya (Üye)