KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR’ ÇALIŞMA GRUBU

Adı-Soyadı

Adres

e-posta

Yard. Doç. Dr. Selmin Senol

Ege Üniversitesi İzmir Sağlık Yüksek Okulu

senolselmin@yahoo.com

Prof. Dr. Güler Cimete

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

gcimete@gmail.com

Doç. Dr. Emine Efe Özel

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

eefe@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

nurcanoz@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Gülümser Dolgun (Uysal)

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

gulumser6@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Melahat Kostak

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi

akgunmel@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

ayferacikgoz@mynet.com

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Şen Celasın

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu

nessen_72@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Meltem Kürtüncü

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık YO.

meltemkurtuncu@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Bedriye Ak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık YO.

bedriye_ak@yahoo.com

Yrd. Doç.Dr. Seher Sarıkaya Karabudak

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık YO.

sehersarikaya@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Dilek Yıldız

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik YO.

dyildiz@gata.edu.tr
dyz1@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sonay Kurt

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

asonaykurt@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Filiz Arslan

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

arslanf@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Özlem Avcı

Kocaeli Üniversitesi

ozlem.avci@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bozkurt

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

gbozkurt@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İlknur Kahriman

Karadeniz Teknik Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi

ilknurkahriman@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Hacer Çetin

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

hacercetin1@yahoo.com

Arş. Gör. Dr. Çağrı Çövener

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ccovener@hotmail.com

ccovener@gmail.com

Öğr. Dör. Dr. Sebahat Altundağ Dündar

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu

sebataltundag@yahoo.com

Arş. Gör. İlknur Yıldız

Cumhuriyet Üniversitesi

ilknuryildiz@yahoo.com

Arş. Gör. Selver Güler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

selver.guler@hku.edu.tr

Öğr. Gör. Gülzade Uysal

Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

gulzade.uysal@okan.edu.tr

Öğrt. Gör. Pınar Göv

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

pinargov@gantep.edu.tr

Öğr. Gör. Hacer Kobya Bulut

KTÜ Kanuni Kambüsü Eczacılık Fakültesi

hkbulut@hotmail.com

Uzm. Hemş. Özlem METREŞ

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

oxlem19@hotmail.com

Uzm. Hemş. Mine Hızel Bahçeci

KKTC

hizel64@hotmail.com

Eğt. Hem. Ayşe KUNT

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği

ayse_hospital@hotmail.com

Hem. Yazgülü Kaya

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

yaz.62@hotmail.com

Hemş. Dilek Derince

Eskişehir Devlet Hastanesi

dilekderince26@gmail.com