DERNEKLER MEVZUATI

DERNEKLER MEVZUATI

Dernekler mevzuatı bir kitapçık olarak derlenerek Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında personele dağıtılmıştır. Kitapçığın içerisinde “Dernekler Kanunu” ile “Türk Medeni Kanunu” ve ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler yer almaktadır. 

Kitabın İçeriğini Görüntülemek İçin Tıklayınız...