2024-2027 14. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Doç. Dr. Seda Çağlar (Başkan)

Öğr. Gör. Özlem Şensoy (Genel Sekreter)

Uzm. Hem. Tülay Yakut (Sayman)

Uzm. Hem. Pınar Taşpınar (Sayman)

Arş. Gör. Dr. Merve Azak (Üye)

Öğr. Gör. Zeynep Aközlü (Üye)

Uzm. Hem. Gülmelek İnanlı (Üye)