Derneğin Amaçları

 

  • Çocuk hemşireliğindeki gelişmeleri izlemek ve ülkemiz çocuk hemşireliğinin dünya standartlarına ulaşmasına katkı sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda çocuk hemşirelerini temsil eden referans bir kurum olmak
  • Çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinde katkıda bulunmak
  • Çocuk hemşirelerinin beklentilerine ve gelişimine yönelik çalışmalar, projeler yapmak
  • Dernek yayın organını çıkarmak
  • Çalışma grupları oluşturarak çocuk hemşireliğinin alt branşlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak
  • Çocuk hemşireleri arasında iletişim ve sosyal dayanışmayı sağlamak
  • Ülkemizde halen önemli bir sorun olan ve çözüm gerektiren çocukların hastalık, bozukluk, sakatlık ve ölümüne neden olan konularda hem toplumu hem de meslektaşlarını  bilinçlendirmektir.