HEMŞİRELİK KANUNU

HEMŞİRELİK KANUNU

Hemşirelik Kanunu
Tarihi:25.02.1954 Sayısı:6283
R.G. Tarihi:02.03.1954 R.G. Sayısı:8647

Kanun Numarası : 6283
Kabul Tarihi : 25/2/1954
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/3/1954 Sayı: 8647
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 460

Madde 1 - Ortaokulu bitirmiş olup 25 yaşından yukarı bulunmıyan kadınlardan Hükümetçe açılmış veya tanınmış bir (Ebe - Laborant Hemşire) okulunda 3 sene tahsil görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince teşkil olunan jüri huzurunda meslek imtihanı vererek aldığı diplomayı usulüne göre
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine tescil ettirenlerle 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olanlara (Hemşire) unvanı verilir.   Devamına Erişmek İçin Tıklayınız...