Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar 2

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar 2

Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Çalışma Grubumuz tarafından gerçekleştirilen Webinar 2 ,Doç.Dr Ayfer Aydın Moderatörliğünde gerçekleştirilmiştir. Konuşmacılar Dr.Öğrt.Üyesi Eda Aktaş ve Doç Dr Tülay Kuzlu Ayyıldız