Uluslararası Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi

Uluslararası  Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi

Uluslararası Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi

eğerli Meslektaşlarımız,

Uluslararası Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi’nin Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği’nin katkıları ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı ev sahipliğinde, 10-14 Nisan 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk ve onur duymaktayız. 

Ulusal aşılama programının başarısı sonucu enfeksiyon hastalıklarından ölüm oranının hızla azaldığı ülkemizde, akraba evliliklerinin de etkisi ile sık görülen Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları, önlenebilir bebek ve çocuk ölümlerinin nedenleri arasında önemli bir yere yerleşmiştir.

Bilimsel programımızın ana temasını “Anne Karnından Erişkin Döneme Kalıtsal Metabolik Hastalıklar” olarak belirledik. Ülkemizde sınırlı sayıda kalıtsal metabolik hastalığın yenidoğan tarama programına dahil olması nedeniyle kongremizde, önemli oranda tedavi edilebilir olmalarına rağmen geç tanı konulan hastalarda “Metabolik Aciller” ile başlayarak metabolik hastalıklara yaklaşımı gözden geçirmeyi, anne karnından başlayarak erişkin döneme kadar her yaşta karşımıza çıkabilen metabolik hastalıklarda multidisipliner yaklaşımı vurgulamayı, pratikte yaşadığımız sorunları günışığına çıkarmayı, tanı ve tedavideki en güncel bilgileri tartışmayı amaçladık. Tüm dünyada bir salgın gibi hızla büyüyen otizme bilimsel açıdan, Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme uzmanı gözü ile bakmayı planladık. Güncel beslenme konularına gerek kurs programlarımız gerekse kongre konularımız arasında yer verdik. 

Öte yandan kurs programlarımızı oluştururken farklı disiplinler için de ilgi odağı oluşturabilecek konular seçmek istedik. Bu amaçla tedavide hekimlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşirelerimiz için Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan “Metabolik Hastalıklar Hemşirelik Kursu”nu, metabolizma hastalıkları ile ilgilenen tüm hekimlerimizin ilgi ile izleyeceği “Metabolik Hastalıklarda Radyoloji Kursu”nu, sağlıklı ve hastalıklı çocuklarda beslenmenin öneminin ve alt başlıklarının tartışılacağı “Beslenme Kursu”nu düzenlemeyi planladık. 

Her biri alanında söz sahibi olan yerli ve yabancı bilim insanlarının konuşmalarını dinlerken kendileri ile bilgi alışverişinin yapılacağı kongremize katılım ve katkılarınızı bekliyor, hepinize saygılarımızı sunuyoruz.

Doç. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Kongre Başkanı

Web Sayfası İçin Tıklayınız