2003-2005 6. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Prof.Dr. Hatice Pek (Başkan)

Arş.Gör.M.Sc. Tülin Dedik (Sekreter)

Öğr.Gör.Dr. Sevil İnal (Sayman)

Öğr.Gör.Dr. Gülçin Bozkurt (Veznedar)

Doç.Dr. Suzan Yıldız (üye)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)

Yrd.Doç.Dr. Zerrin Çiğdem (üye)