SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
 

          Kanun Numarası : 3359
          Kabul Tarihi : 7/5/1987
          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461
          Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk
tüzelkişilerini ve gerçek kişileri kapsar.   Devamına Erişmek İçin Tıklayınız...