Hakkımızda

Çocuk Hemşireleri Derneği, Çocuk hemşireliğinin ülkemizde gelişmesi, dünya standartlarına ulaşması, çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunulması vb. konularda derneğin öncülük edebileceğine inanan bir grup meslektaşımız tarafından Pediyatri Hemşireliği Derneği adı ile 27.01.1997 tarihinde İstanbul da, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu nda kurulmuştur. 

01.05.1998 tarihinden itibaren derneğin adı Türkçeleştirilerek Çocuk Hemşireliği Derneği olarak değiştirilmiştir.

Kurucu Üyeleri ve Geçici Görevleri
Prof.Dr. Aysel Kavaklı (Başkan)
Doç.Dr. Gülay Görak (Sekreter)
Yrd.Doç.Dr. Suzan Yıldız (Sayman)
Doç.Dr. Sevim Savaşer (Veznedar)
Prof.Dr. Nurgün Platin (üye)
Prof.Dr. Zeynep Conk (üye)
Doç.Dr. Günsel Başer (üye)
Yrd.Doç.Dr. Hatice Pek (üye)
Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)