Çalışma Grupları

ENGELLİ ÇOCUKLAR ÇALIŞMA GRUBU

Adı-Soyadı

Adres

e-posta

Prof. Dr. Güler Cimete

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

[email protected]

Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Doç. Dr. Fatma Taş Arslan

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Doç.Dr. Aysegul İşler

Akdeniz Universitesi Hemşirelik Fakültesi

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Bedriye Ak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık YO.

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Dilek Beytut

İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Türkan Turan

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Hüsniye Çalışır

ADÜ Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Gonca Karayağız Muslu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fethiye Sağlık Yüksekokulu

[email protected]
[email protected]

Yard. Doç. Dr. Zehra Çalışkan

Nevşehir Üniversitesi

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Aynur Aytekin

Atatürk Üniversitesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Şen Celasın

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Sibel Küçükoğlu

Atatürk Üniversitesi

[email protected]

Arş. Gör. Uzm. Eda Aktaş

 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

[email protected]

Arş. Gör. Selver Güler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

[email protected]

Öğr. Gör. Dr. Gülzade Uysal

Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

[email protected]

Öğr. Gör. Hacer Kobya Bulut

KTÜ Kanuni Kampüsü Eczacılık Fakültesi

[email protected]

Eğt. Hem. Ayşe KUNT

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği

[email protected]

Hem. Yazgülü Kaya

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[email protected]

Hem. Şenay Demir

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[email protected]