Çalışma Grupları

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR’ ÇALIŞMA GRUBU

Adı-Soyadı

Adres

e-posta

Yard. Doç. Dr. Selmin Senol

Ege Üniversitesi İzmir Sağlık Yüksek Okulu

[email protected]

Prof. Dr. Güler Cimete

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

[email protected]

Doç. Dr. Emine Efe Özel

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

[email protected]

Doç. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Doç. Dr. Gülümser Dolgun (Uysal)

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Melahat Kostak

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Şen Celasın

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Meltem Kürtüncü

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık YO.

[email protected]

Yard. Doç. Dr. Bedriye Ak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık YO.

[email protected]

Yrd. Doç.Dr. Seher Sarıkaya Karabudak

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık YO.

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Dilek Yıldız

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik YO.

[email protected]
[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sonay Kurt

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Filiz Arslan

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Özlem Avcı

Kocaeli Üniversitesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bozkurt

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. İlknur Kahriman

Karadeniz Teknik Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Hacer Çetin

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

[email protected]

Arş. Gör. Dr. Çağrı Çövener

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

[email protected]

Öğr. Dör. Dr. Sebahat Altundağ Dündar

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu

[email protected]

Arş. Gör. İlknur Yıldız

Cumhuriyet Üniversitesi

[email protected]

Arş. Gör. Selver Güler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

[email protected]

Öğr. Gör. Gülzade Uysal

Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

[email protected]

Öğrt. Gör. Pınar Göv

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Öğr. Gör. Hacer Kobya Bulut

KTÜ Kanuni Kambüsü Eczacılık Fakültesi

[email protected]

Uzm. Hemş. Özlem METREŞ

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[email protected]

Uzm. Hemş. Mine Hızel Bahçeci

KKTC

[email protected]

Eğt. Hem. Ayşe KUNT

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği

[email protected]

Hem. Yazgülü Kaya

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[email protected]

Hemş. Dilek Derince

Eskişehir Devlet Hastanesi

[email protected]