Çalışma Grupları

PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KOMİSYONU

Adı Soyadı

Adres

E-mail

Doç. Dr. Dilek Ergin

Celal Bayar Üniversitesi

[email protected]

Prof. Dr. Gülümser Dolgun

İstanbul Üniversitesi SBF

[email protected]

Doç. Dr. Gülçin Bozkurt

İstanbul Üniversitesi SBF

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Açıkgöz

Eskişehir Osmangazi Ü. SBF

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Karakoç

Marmara Üniversitesi SBF

[email protected]

Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu

Mersin Üniversitesi

[email protected]

Doç. Dr. Hacer Çetin

Mersin Üniversitesi

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Nuran Aydın

Medipol Üniversitesi

[email protected]

Prof. Dr. Nurgün Platin

 

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Metreş

İstanbul Bilim Üniversitesi

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Küçük Alemdar 

 

[email protected]

Doç. Dr. Aynur Aytekin Özdemir

Atatürk Üniversitesi HF

[email protected]

Dr. Zehra Kan Öntürk

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. SBF

[email protected]

Doç. Dr. Sevil İnal

İstanbul Ü.  SBF

[email protected]

Arş. Gör. Zeynep Erkut

İstanbul Ü.  FNHF

[email protected]

Doç. Dr. Sibel Küçükoğlu

Atatürk Üniversitesi HF

[email protected]

Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu

İstanbul Medipol Ü.

[email protected]

Doç. Dr. Selmin Şenol

Ege Üniversitesi HF

[email protected]

Arş. Gör. Şule Çiftçioğlu

Akdeniz Üniversitesi HF

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Rabiye Güney

Sağlık Bilimleri Ü.  HF

[email protected]

Doç. Dr. Hüsniye Çalışır

Adnan Menderes Ü. HF

[email protected]

Prof. Dr. Meral Bayat

Erciyes Üniversitesi SBF

[email protected]

[email protected]

Doç. Dr. Emine Erdem

Erciyes Üniversitesi SBF

emine@erciyes.edu.tr
[email protected]

Arş. Gör. Vildan Cırık

Akdeniz Üniversitesi HF

[email protected]

Arş. Gör. Raziye Çelen

Selçuk Üniversitesi SBF

[email protected]