Yıllık Faaliyet Raporlarımız

2015- 2018 Faaliyet Raporumuz

Çocuk Hemşireleri Derneği İzmir Şubesi S.B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Konferans Salonu/İzmir’de 07.03.2015 tarihinde “Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları Kursu” düzenledi.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri firması ile birlikte 28 Mart 2015 tarihinde Anemon Ege Sağlık/İzmir’de “Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı 2. İzmir Sempozyumu” düzenlendi. Katılım ücreti alınmayan Sempozyuma 250 meslektaşımız katıldı.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri firması ile birlikte 4 Nisan 2015 tarihindeGreen Park Hotel/Ankara’da “Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı 2. Ankara Sempozyumu” düzenlendi. Katılım ücreti alınmayan Sempozyuma 270 meslektaşımız katıldı.

İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, TMPD İstanbul Şubesi ile birlikte 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Wyndham Grand Levent/İstanbul’da 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nün27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresine  “Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Kursu” düzenlenerek destek verildi.

ÇHD İzmir Şubesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte 09 Mayıs 2015 tarihinde Çankaya/İzmir’de “Güncel Uygulamalarla Bebek Bakımı Anne – Baba Eğitim Programı” düzenledi.

T.C-A.B. İşbirliğinde, SGK tarafından yürütülen “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu” projesi kapsamında oluşturulacak sektörel rehberlere ilişkin 13 Mayıs 2015 tarihinde T.C. SGK Başkanlığı, Balgat/Ankara’da yapılan çalıştaya ÇHD’ni temsilen Doç. Dr. Serap Balcı katıldı, sonucunda dernekten istenen rapor gönderildi.

23 Mayıs 2015 tarihinde İzmir’de “YYBÜ’de Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Kursu” yapıldı.

 STK’lar tarafından kurulan, ÇHD’nin de üyesi olduğu  “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” nın istediği üyelerimizin son bir yıl içinde “Çocuğa Karşı Şiddet ve Şiddeti Önleme”ye yönelik bilimsel faaliyetleri liste halinde gönderildi.

ÇHD İzmir Şubesi, 10 Ekim 2015 tarihinde “Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları Kursu” düzenledi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin (TMPD) 4-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Sueno Otel Deluxe-Belek/Antalya’da düzenlediği 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi kapsamında 14. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi.

ÇHD Ankara Şubesi, 15-18 Kasım 2015 tarihleri arasında  Türkiye Barolar Birliği Litai Hotel Kongre ve Kültür Merkezi/ Ankara’da “5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi ”ni düzenledi.

AB Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen “Çocuk Hakları Ağ ve Platformlarının Güçlendirilmesi” projesine yönelik 27.02.2016 tarihinde YÖRET– Nişantaşı/İstanbu’da yapılan Çalıştaya ÇHD’ni temsilen Doç. Dr. Duygu Gözen katıldı.

İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, TMPD İstanbul Şubesi ile birlikte 03-06 Nisan 2016 tarihleri arasında Park Bosphorus Hotel Taksim/İstanbul’da 38. Pediatri Günleri kapsamında 17. Pediatri Hemşireliği Günleri gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2016 Hemşirelik Haftası; THD İstanbul Şubesi başkanlığında diğer mesleki derneklerle birlikte Şişli Kent Kültür Merkezinde düzenlenen “Toplumsal Krizlerde Hemşirelik” temalı etkinlikle kutlandı

ÇHD İzmir Şubesi tarafından 28 Mayıs 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Amfisinde “Pediatrik Hasta Güvenliği Kursu ” düzenlendi

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri (Unibabay) ve Aptamil (Nutricia) firmalarının sponsorluğunda 23 Eylül 2016 tarihinde Point Hotel/İstanbul’da “Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı ve Beslenme Sempozyumu” düzenlendi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin 9-13 Kasım 2016 tarihleri arasında Sueno Otel Deluxe-Belek/Antalya’da düzenlediği 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi kapsamında 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi.

ÇHD İzmir Şubesi tarafından 02 Aralık 2016 tarihinde Pediatrik Epilepsi Hemşireliği Kursu  düzenledi.

İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, TMPD İstanbul Şubesi ile birlikte 02-05 Nisan 2017 tarihleri arasında Wyndham Grand İstanbul-Levent/İstanbul’da 39. Pediatri Günleri ve 18. Pediatri Hemşireliği Günleri gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2017 Hemşirelik Haftası; THD İstanbul Şubesi başkanlığında diğer mesleki derneklerle birlikte Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi / Şişli’de düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Hemşirelik” temalı etkinlikle kutlandı.

ÇHD Engelli Çocuklar Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı “Türkiye Engelli Çocuk Profili Çalışması”nı başlattı. İstanbul’dan Özlem Akarsu ve Gizem Kerimoğlu Yıldız veri toplayarak çalışmaya destek verdi.

Özel Beylikdüzü Medicana Hastanesi sponsorluğunda 02 Haziran 2017 tarihinde Medicana İnternational İstanbul Hastanesi 9. Kat Konferans Salonunda “YYBÜ’de Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Kursu” yapıldı.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı tarafından geliştirilen üye kılavuzunda Çocuk Hemşireleri Derneği (21. sayfa) yer aldı.

TEMAS Anne Sütü ve Emzirme Gönüllüleri Derneği’nin 4 Ekim 2017 tarihinde Ankara’ da düzenledikleri  “Anne Sütü İle Emzirme Sempozyumu” nda yer alan foruma ÇHD'ni temsilen Prof. Dr. Suzan Yıldız katıldı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin 15-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Regnum Carya Resort Hotel Belek/Antalya’da düzenlediği 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi kapsamında 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi

ÇHD Genel Merkezi olarak 29 Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında Xanadu Resort Hotel Belek/Antalya’da  6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede yapılan çalıştay sonucunda “Pediatri Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitim Komisyonu” kurulmasına karar verildi.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresinde yapılamayan “Çocuk Hemşireliğinde Simülasyonla Öğrenme Kursu”nun Mayıs 2018 ortalarında yapılması kararı alındı.

T.C. SB. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 15-16 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2018-2022 Çalıştayı” na ÇHD’ni temsilen Doç. Dr. Sevil İnal katıldı.

İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İ.Ü. ÇSE, TMPD İstanbul Şubesi ile birlikte 08-11 Nisan 2018 tarihleri arasında İ.Ü. Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi, Beyazıt / İstanbul’da 40. Pediatri Günleri ve 19. Pediatri Hemşireliği Günleri gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2018 Hemşirelik Haftası; THD İstanbul Şubesi başkanlığında diğer mesleki derneklerle birlikte İ.Ü.F.N.H.F. Prof. Dr. Perihan Velioğlu Amfisi, Şişli/ İstanbul’da düzenlenecek “Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar” temalı etkinlikle kutlandı.

K.Ü.H.F., SANERC ve VKV Sağlık Kuruluşları Tarafından 14-15 Mayıs 2018 Tarihlerinde İstanbul  Divan Elmadağ Otelinde Düzenlenecek “Hemşirelik Haftası Kutlama Programı”na ÇHD’ni Temsilen Doç. Dr. Sevil İnal ile   Doç. Dr. Serap Balcı katıldı.

2015-2018 yılları arasında üye başvuru sayımız 84’dür. Şubeler dahil kayıtlı üye sayımız ise 893’tür. Üye sayımızı arttırma çalışmaları devam etmektedir.

Dernek adına  aşağıda belirtilen araştırmalar yapılmıştır. Yayına hazırlık  sürecindedir.

  • Sağlık çalışanı ve anne perspektifinden bağışıklama
  • Türkiye’deki çocuk hemşirelerinin profili
  • Türkiye’de YYBH’ nin profili ve YYBÜ’de hemşirelik bakım uygulamaları