2018-2021 12. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Doç.Dr.Serap BALCI (Başkan)

Doç.Dr.Sevil İNAL (Genel Sekreter)

Dr.Öğretim Üyesi Birsen MUTLU (Sayman)

Dr. Öğretim Üyesi Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK (Sayman)

Doç.Dr.Gülçin BOZKURT( Üye)

Doç.Dr. Duygu GÖZEN (Üye)

Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA (Üye)