2009-2012 9. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Prof.Dr.Suzan Yıldız (Başkan)

Yard.Doç.Dr.Duygu Gözen (Genel Sekreter)

Yard.Doç.Dr.Serap Balcı (Sayman)

Yard.Doç.Dr.Zerrin Çiğdem (Üye)

Araş.Gör.MSc.Nejla Canbulat (Veznedar)

Yard.Doç.Dr.Sevil İnal (Üye)

Hemşire Mergül Öztekin (Üye)