2005-2007 7. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Prof.Dr. Hatice Pek (Başkan)

Doç.Dr. Suzan Yıldız (Sekreter)

Öğr.Gör.Dr. Sevil İnal (Sayman)

Arş.Gör.Dr. Duygu Varol (Veznedar)

Yrd.Doç.Dr. A. Nefise Bağcaçik (üye)

Yrd.Doç.Dr. Zerrin Çiğdem (üye)

Arş.Gör.M.Sc. Tülin Dedik (üye)