2007-2009 8. Dönem

Yönetim Kurulu Asil

Prof. Dr. Suzan Yıldız (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen (Sekreter)

Araş. Gör. Nejla Canbulat (Veznedar)

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çiğdem (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Sevil İnal (Üye)

Hemşire MSc. Diler Aydın ( Üye)

Yrd. Doç. Dr. Nefise Bağcaçik (Sayman)